Adatvédelem (GDPR)

Adatkezelési tájékoztató

Kedves Páciensek! Szolgáltatásunk során a tájékoztatóban részletesen kifejtett esetekhez az Ön
személyes adatait tároljuk és kezeljük. Hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket
összeállítottuk ezt a tájékoztatót, amiben részletesen felsoroljuk mit és miért teszünk.

Az Adatkezelő
Amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat az Ön adatait a következő Adatkezelő kezeli:
Cégnév: Ficzere Családorvos Kft.
Telephely: 2086 Felcsút, Fő u. 137.
Adószám: 32109919-1-13

Az érintett adatok köre
A szolgáltatás során az alábbi adatait kezelhetjük: az Ön neve, címe, telefonszáma, adószáma,
TAJ száma, személyi igazolvány száma, látogatásának dátuma és időpontja, termék vagy
szolgáltatás megnevezése mennyisége, vételára, a fizetés módja; az orvosi vizsgálat során az Ön
egészségügyi vizsgálatainak leletei, állapota, kórtörténete, receptjei; meghatalmazás esetén a
meghatalmazottak nevét, címét, személyi igazolványszámát kezeljük.

Az adatkezelés céljai és azok jogalapja
Amikor igénybe veszi szolgáltatásunkat, az adatkezelés célja és jogalapja maga a szolgáltatás
teljesítése. Ha számlát állítunk ki, azt a számviteli törvényeknek való megfelelés miatt teszünk. Az
Önnel való kapcsolattartáshoz kezeljük elérhetőségeit, ez az üzletmenethez tartozó jogos
érdekkörbe tartozik. Az egészségügyi adatai, receptjei rögzítését törvényi előírások alapján
tesszük.

Egészségügyi vizsgálattal összefüggő adatkezelés
Az Ön orvosi vizsgálata során az Adatkezelő részletesen megismerheti az Ön egészségügyi
állapotát, kórtörténetét és más érzékeny információt. Az Ön adatai mindeközben biztonságban
vannak, az így megismert információk kapcsán a szolgáltatót köti az orvosi titoktartás és meg kell
felelnie a rendkívüli szigorú egészségügyi adatok kezeléséről rendelkező törvényi előírásoknak.
Felhívjuk figyelmét, hogy egészségügyi adatait harmadékfélnek nem továbbítjuk, de törvényi
előírás szerint rögzítjük az állam által üzemeltetett központi egészségügyi nyilvántartó
rendszerben, az EESZT-ben (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér). Az EESZT
rendszerében Ön rendelkezhet arról, hogy adatai milyen módon elérhetőek a különböző
egészségügyi szolgáltatók számára. További információkért látogassa meg a http://eeszt.gov.hu
weboldalt!

A rendelői váróban kamera működik, melynek célja, hogy a váróterem forgalmát a rendelőből is nyomon tudjuk követni. A kamera által továbbított képanyag rögzítésre nem kerül, így azt nem is tároljuk.

Meghatalmazásokkal összefüggő adatkezelés
Amennyiben Ön valaki megbízottjaként jár el valakinek a nevében, akkor a jogosultság tisztázása
és a meghatalmazott azonosítása érdekében az Ön személyes adatait megismerjük.

Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés
Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk Önnel lépni, tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról és
személyre szabott szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, kezeljük a nevét, e-mail címét, dátumot,
időpontot, és ha Ön keresett meg minket, akkor az üzenetben megadott egyéb személyes adatait.
Ez az adatkezelés a cég jogos érdeke. Az adatokat ebben az esetben, csak az Ön kérésére
töröljük (amennyiben ez nem ütközik egyéb adatkezelési indokokkal).

Honlapunkkal összefüggő adatkezelések
A honlaplátogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver
naplókban rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a cég
jogos érdeke. Ezeket a naplókat 1 hónap után töröljük.
A honlaplátogatása során a honlapon elhelyezett Google Analytics az Ön számítógépén
úgynevezett sütiket (cookies) helyez el, ez az alkalmazás a honlaplátogatási szokásait
anonim módon tartalmazza. Ez a cég jogos érdeke, az adatokat a Google LLC. is
megkapja. Az adatok törlésig tárolódnak számítógépén. Ha nem szeretné az analitikai süti
elhelyezését, akkor a böngésző beállításokkal ezt tilthatja vagy a Google által biztosított
böngésző bővítménnyel ezt korlátozhatja. A bővítmény elérhető az alábbi címen:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Minőségi kifogások kezelése
Amikor Önnek valamelyik szolgáltatással, kapcsolatban minőségi kifogása van ezen célok
megvalósulása érdekében az adatait kezeljük. Ez ahhoz szükséges, hogy a szerződésben,
garanciában vállaltakat teljesíteni tudjuk. Ebben az esetben a következő adatokat kezeljük: Az Ön
neve, címe, panaszbejelentés helye, ideje, egyedi azonosítószáma, módja. panaszos által
beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, panasz leírása jegyzőkönyv
felvételének helye, ideje, jegyzőkönyvvezető neve, aláírás visszavét esetén a termék adatai.
Ezeket a az adatokat, a törvényi előírásoknak megfelelően 5 évig tároljuk. Ha Ön a vásárlók
könyvébe tett bejegyzést, azok másodpéldányát két évig őrizzük.

Adattovábbítás
A számlák feldolgozásához könyvelőirodát veszünk igénybe, így velük megosztjuk a
számlaadatokat.

Az Ön jogai
Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában
való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi
elérhetőségen:
Megbízott neve: Dr. Ficzere Ferenc
Telefonszáma: +36 22 594-072
E-mail címe: felcsut.rendelo@gmail.com

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu