Beutaló

ÚTMUTATÓ AZ ORVOSI BEUTALÓK HELYES ALKALMAZÁSÁHOZ

Páciensek részére

 

1. Mely szakrendelések vehetők igénybe orvosi beutaló nélkül?

Bőrgyógyászat

Nőgyógyászat

Urológia

Pszichiátria

Addiktológia

Fül-orr-gégészet

Szemészet

Sebészet

Gyermekfogászat

Sürgősségi Betegellátó Osztály

 

Ezek a szakrendelések minden esetben beutaló nélkül vehetők igénybe, függetlenül attól, hogy a területileg illetékes vagy a nem illetékes ellátóhelyet keresi fel, illetve függetlenül attól, hogy sürgős vagy nem sürgős ellátásról van szó.

 

2. Ki állítja ki az orvosi beutalót?

Az orvosi beutalót mindig az az egészségügyi intézmény állítja ki, aki a vizsgálatot elrendelte. Amennyiben a járóbeteg-, vagy fekvőbeteg-szakellátás szakorvosa az általa ellátott betegnek további vizsgálat elvégzését tartja szükségesnek, akkor az ehhez szükséges beutalót saját maga köteles kiállítani, erre másik orvost (pl. a páciens háziorvosát) nem kérheti vagy utasíthatja. Ez érvényes a beutalóval vagy anélkül igénybe vett szakellátásra és a műtét előtti kivizsgálásokra is.

 

3. Mikor nem kell kontroll vizsgálatra beutaló?

A vizsgáló orvos az orvosi dokumentációban köteles rögzíteni az esetleges további teendőket, a szükséges ismételt vizsgálatot, beleértve annak tervezett időpontját vagy egyéb feltételeit (pl. 1 év múlva, panaszok esetén stb.). Amennyiben a beteg ennek megfelelő időpontban veszi igénybe ugyanezen betegség vagy tünet esetén az ismételt ellátást ugyanazon szolgáltatótól (mely ugyanazon ellátóhelyet jelenti, nem pedig az ellátó orvost), akkor nem szükséges beutalót vinnie, hanem a korábbi ambuláns lapot kell bemutatnia. Akkor sem kell új beutaló, ha a megadott időponton belül kér időpontot felülvizsgálatra.

 

4. Mikor kell kontroll vizsgálatra beutaló?

Amennyiben a beteg ugyanazon problémával, de az előírt időponthoz képest később veszi igénybe az ismételt ellátást (pl. “kontroll 1 év múlva” szerepel az ambuláns lapon, de 1,5 év múlva kér csak időpontot), akkor a vizsgálathoz új beutaló szükséges. Amennyiben időpontkérés a feltüntetett megadott időn belül történt, de azt le kellett mondani, új beutaló nem szükséges.

Amennyiben a beteg ugyanazon problémával az ismételt ellátást más egészségügyi szolgáltatótól kívánja igénybe venni (itt is az intézmény számít és nem az orvos személye) új beutaló szükséges.

Amennyiben a beteg más problémával keresi fel ugyanazt a szakellátót, akkor ehhez a vizsgálathoz új beutaló szükséges. 

 

5. Meddig érvényes az orvosi beutaló?

Az orvosi beutaló a kiállítástól számított 90 napig érvényes. 90 napon belül kell legalább az időpontkérésnek megtörténnie.

 

6. Magánellátásban ellátott páciensek

A műtét előtti kivizsgálást az ellátást végző intézményben kell megtenni, vagy a műtétet kérő orvos által kiállított beutaló alapján kell elvégezni. A műtét előtti kivizsgáláshoz szükséges, beutalót más orvostól kérni (pl. háziorvostól) nem lehet. Jogszabályi rendelkezés alapján a magánellátásban az ellátott páciens betegségével nem fordulhat NEAK finanszírozott ellátóhoz (így háziorvoshoz sem) további ellátás vagy beutaló céljából. Magánellátó közfinanszírozott vizsgálatokra nem utalhat be, kivéve, ha erre jogosító szerződéssel rendelkezik.


 

Hivatkozott jogszabályok:

• 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), 18. § (1), 32. §

• 217/1997. (XII.1.) korm. rendelet (Ebtv. vhr) 2., 3. és 3/A. §

• 9/2012. (II.28.) NEFMI rendelet, 6. § (2)

• 2020. évi C. törvény, 4. §